Balkonginglasning

Balkonginglasning

Balkonger med räcke av glas blir allt populärare bland arkitekter och byggherrar. Det är ett kostnadseffektivt sätt att möjliggöra spännande variationer i form och färg.

Uniglas har stor erfarenhet av dessa glas som kombinerar hög säkerhet med estetiska möjligheter. Glasen består normalt av två glasrutor som sammanfogas mot ett laminat, vilket gör glaset mycket stabilt och säkert även om det utsätts för stora påfrestningar.

Det finns i princip tre möjligheter att färgsätta glasen: Screentryck, rollercoating eller genom att använda färgat laminat. Vi kan utföra alla tre metoderna i vår egen fabrik och tar gärna en dialog med arkitekter om möjligheterna både när det gäller utförande och färgsättning.

En speciell utmaning är räcken där glasrutan inte har stöd av någon annan struktur. Att enbart ha vanliga dubbelhärdade glas i sådana räcken skulle innebära att skivan tappar sin stabilitet och faller samman totalt om glaset skadas. Vi använder i dessa fall en extra stark lamineringsfolie som på egen hand bibehåller glasskivans form. 

Vi bistår alltid med dimensionering utifrån vår långa erfarenhet. De svenska byggreglerna räcker inte alltid till eftersom de helt enkelt förutsätter att glaset håller. Uniglas har varit pådrivande för att glasbranschen via MTK (Monteringstekniska Kommissionen) ska kunna garantera tillräcklig säkerhet genom glas val och montagemetoder. Vi har också varit delaktiga i  att ta fram ett dimensionsprogram tillsammans med forskare på Lunds Universitet.

Vår ambition är att leverera perfekt produktionsanpassade satser. Eftersom balkongtillverkarna har olika montagemetoder har vi utvecklat flera sätt att packa glasen så att deras montering underlättas maximalt.

ADRESS
Råsängsvägen
570 19 Pauliström

KONTAKT
E-post: info@uniglas.se
Telefon: 0383-730 400

Skicka oss ett meddelande