Isolerglas

Isolerglas

Med rätt Isolerglas hålls kylan ute och man får ett varmt och skönt inhomhusklimat.

Isolerglas igår idag i de flesta fönster och fasader som levereras till den svenska byggmarknaden.En isolerruta består oftast av 2- eller 3 glas med en mellanliggande distansprofil. I sista tillverkningssteget förseglas rutan till en hermetiskt sluten enhet. Idag är vanligen 1 eller 2 ingående glas av senaste generationen energiglas, vanligen benämnt "super energi" samt argongasfyllning i spalten.

I våra Isolerglas använder vi distanslister som TPS, (Thermal plastic spacer) en väl beprövad och framförallt effektiv tillverkningsteknik som används inom hela Europa. Vi har även TGI och Stål distanser.

En stor fördel är att vi kan erbjuda isolerglas med härdade eller laminerade glas som tillverkas inom samma byggnad. Ett stort antal funktioner kan byggas in i isolerglas. Några exempel är personsäkerhet genom härdade eller laminerade glas, ljudrutor, inbrottsskyddande, solskyddsglas mm.

ADRESS
Råsängsvägen
570 19 Pauliström

KONTAKT
E-post: info@uniglas.se
Telefon: 0383-730 400

Skicka oss ett meddelande