Historik

Verksamheten startade i maj 2001. Under våren 2004 genomfördes ett samgående med Funktionsglas i Alstermo AB. Maskinutrustning; en sliplinje samt en stor härdugn flyttades från Alstermo till Uniglas ändamålsenliga lokaler på 5000 m2 i Pauliström. I samband med denna förändring övertogs lokaler och produktionsutrustning av Funktionsglas AB.

Därigenom skapades ett produktionsbolag, Funktionsglas AB, inriktat på att enbart producera glas till bolagets delägare. Bolaget får ett betydligt bredare produktionsprogram och avsevärt större kapacitet jämfört med tidigare. Uniglas AB är efter förändringen en av delägarna i Funktionsglas AB.

Uniglas affärsidé är att vara ett flexibelt nischföretag inom glasbranschen med ett brett produkt program av interiör- och byggnadsglas inriktat mot industrikunder.

Vid leverans av glas från Pauliström kan Uniglas erbjuda allt från enstycksglas upp till medelstora serier på 200-300 st. Uniglas har även möjlighet att erbjuda större serier genom ett omfattande nätverk av leverantörer.

Tillverkningen i Pauliström omfattar; formatskärning kantslipning, härdning, hålborrning samt screentryck av glas. Dessutom startades en linje för tillverkning av laminerat glas i slutet av 2004. Även andra typer av bearbetning och specialpackning kan erbjudas.

I samarbete med Uniglas delägande bolag kan Uniglas erbjuda ett av glasbranschens bredaste produktprogram. Tillverkningen i Pauliström sker efter senaste EU-normer för att säkerställa en hög produktkvalitet.

Stor omsorg läggs på märkning och packning för att underlätta kundens glashantering och minimera transportskador. Speciella pallkort som visar glasens placering på glasstativet är tillsammans med tydliga frakthandlingar viktiga delar av företagets "mjukvara".

Liten organisation med korta beslutsvägar skapar goda förutsättningar för en snabb och flexibel kundservice. God leveranssäkerhet, hög kvalitet och en bra kundkommunikation är honnörsord på Uniglas.

Utan istället motsatsen - att vara allround, flexibel och kunna erbjuda marknaden bredast möjliga produktprogram när det gäller inrednings- och byggnadsglas. Mer eller mindre förädlat, i små eller stora serier, för tillverkningsindustrin.

Det ställer stora krav på våra leverantörers kapacitet och förmåga till snabba omställningar, korta ledtider, exakta leveranser och hög kvalitetsnivå.

Tydliga och snabba leveransdokument, omsorgsfull packning, väl synlig godsmärkning samt ett bra fungerande logistik system med tur- och linjebilar är viktiga länkar i kedjan.

Uniglas försöker också att ständigt vara uppdaterad med den tekniska utveckling som sker inom glasbranschen.

ADRESS
Råsängsvägen
570 19 Pauliström

KONTAKT
E-post: info@uniglas.se
Telefon: 0383-730 400

Skicka oss ett meddelande