Vår affärsidé

 Uniglas affärsidé är att vara ett flexibelt nischföretag inom glasbranschen med ett brett produkt program av interiör- och byggnadsglas inriktat mot industrikunder

 

 

ADRESS
Råsängsvägen
570 19 Pauliström

KONTAKT
E-post: info@uniglas.se
Telefon: 0383-730 400

Skicka oss ett meddelande